Επικοινωνία

Συναντήσεις γίνονται μόνο με ραντεβού.

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 09:00-13:00 και 17:00 – 19.30

Τηλέφωνο Κέντρου: (0030) 210-3811764

Κινητό τηλέφωνο: (0030) 6945-414493

Τηλέφωνο ψυχολόγου:  (0030) 6978-462983

E-mailmoiraroots@gmail.com

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Οδεμησίου 34 και Φορμίωνος, Βύρωνας 16231