Τι είναι οι Ρίζες

Το Κέντρο Ερευνών Ρίζες ιδρύθηκε το 1999 και είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Συστήθηκε από ενήλικα υιοθετημένα άτομα και απαρτίζεται από μια εξειδικευμένη ομάδα ανθρώπων με σεβασμό και αγάπη στα δικαιώματα των παιδιών στην εναλλακτική φροντίδα και την υποστήριξη δικαιωμάτων ενήλικων υιοθετημένων ατόμων. Σκοπός του Κέντρου είναι:

 • η πρόνοια ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων που αναζητούν τις ρίζες τους και
 • η προαγωγή της έννοιας της αναδοχής και της υιοθεσίας ως ιδιαίτερη κοινωνική πρακτική στο χώρο της Παιδικής Προστασίας.
 • προώθηση πρακτικών που ενισχύσουν τη διαδικασία της αποϊδρυματοποίησης των παιδιών στην Ελλάδα.

Πρόνοια ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων που αναζητούν τις ρίζες τους

Οι Ρίζες λειτουργούν σαν ερευνητικό κέντρο  «Αναζήτησης» για τους ανθρώπους που αναζητούν τις ρίζες τους. Συνεργάζεται με έμπειρους και πρόθυμους συμβούλους και αξιόλογους ειδικούς επιστήμονες.

Το Κέντρο Ερευνών Ρίζες δράττεται του άρθρου 1559, παρ. 2 του Ν/2447/96 ο οποίος αναφέρει πως κάθε θετό τέκνο, μετά την ενηλικίωσή του, έχει το δικαίωμα πλήρους πληροφόρησης σχετικά με την φυσική του οικογένεια και τη βιολογική του ταυτότητα από κάθε νόμιμη αρμόδια αρχή και το 700 του Ποινικού. Το Κέντρο παρεμβαίνει μετά από αίτημα των ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων και στη βάση του νομοθετικού πλαισίου, συνεργάζεται μαζί τους ως νόμιμος εκπρόσωπος, με σκοπό την αναζήτηση και εύρεση των βιολογικών τους γονέων.

Επιπλέον το Κέντρο προσφέρει στα ενήλικα υιοθετημένα άτομα:

 • Ενημέρωση για την νομοθεσία περί υιοθεσίας και των νόμιμων μέσων για την αναζήτηση των ριζών τους.
 • Συμβουλευτική για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών δυσκολιών κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ένας μεγάλος αριθμός ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό έχουν βρει τις ρίζες τους καθώς και οικογένειες επανασυνδέθηκαν με τα παιδιά ή αδέλφια τους που είχαν χαθεί λόγω υιοθεσίας.

«Η αιτία που με ώθησε στην έρευνα ήταν να βρω κάποιον με τον οποίον να έχω το ίδιο αίμα… Ήθελα η βιολογική μου μητέρα να ξέρει ότι συχνά τη σκεφτόμουν….»

Προαγωγή της έννοιας της αναδοχής και της υιοθεσίας

Στην οργάνωση απευθύνονται γονείς που θέλουν να πληροφορηθούν για τον θεσμό της Υιοθεσίας και της Αναδοχής. Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου διαθέτει τη δυνατότητα να προετοιμάσει, συμβουλεύσει και να επιμορφώσει γονείς που θέλουν να ξεκινήσουν διαδικασίες αναδοχής ή υιοθεσίας και τη στήριξη αυτής για όσο τη χρειάζεται. Κατευθύνει τους υποψήφιους γονείς στο να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις και τους παραπέμπει στις αρμόδιες Κρατικές υπηρεσίες.     

Το Κέντρο παρέχει στήριξη, συμβουλευτική και επιμόρφωση σε γονείς που είναι ήδη θετοί και ανάδοχοι.

Τα μέλη της επιστημονικής μας ομάδας έχουν τη δυνατότητα να επιμορφώσουν και να συμβουλεύσουν άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρος της υιοθεσίας και της αναδοχής. 

Προώθηση πρακτικών που ενισχύσουν τη διαδικασία της αποϊδρυματοποίησης των παιδιών στην Ελλάδα

Οι βασικές αξίες του Κέντρου Ερευνών Ρίζες στηρίζονται στην έννοια και στην αρχή της αποϊδρυματοποίησης όπως αυτή περιγράφεται από τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών.

Με βάση αυτές, το Κέντρο δημιουργεί δράσεις και προγράμματα με σκοπό:

 • την προστασία και στήριξη ευάλωτων οικογενειών ώστε να μη χρειαστεί να διασπαστεί.
 • την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών που βρίσκονται στην εναλλακτική φροντίδα
 • την προώθηση σωστών πρακτικών αναδοχής και υιοθεσίας
 • την εκπαίδευση επαγγελματιών που δουλεύουν με παιδιά στην εναλλακτική φροντίδα με στόχο τη καλύτερη διαβίωση των παιδιών.
 • την στήριξη εφήβων σε εναλλακτική φροντίδα με στόχο τη καλύτερη μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή
 • την στήριξη νέων που έχουν βγει από την εναλλακτική φροντίδα με στόχο τη καλύτερη προσαρμογή τους στη κοινωνία.