Αναδοχή

Το Κέντρο εφαρμόζει από τον Νοέμβριο του 2004 ενημερωτικά επιμορφωτικά σεμινάρια αναδοχής, στο πλαίσιο του οποίου του οποίου πραγματοποιούνται από ειδικούς επιστήμονες αξιόλογες προσπάθειες βελτίωσης και προώθησης του θεσμού, με σκοπό την αποασυλοποίηση και αποϊδρυματοποίηση των παιδιών. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι η εξάλειψη περιπτώσεων εξάρτησης και δυσχερούς μεταχείρισης ενός σημαντικού πληθυσμού παιδιών από την ανίκανη για την φροντίδα τους, φυσική οικογένεια.

Το Κέντρο πιστεύει πως η κινητοποίηση και η ευαισθητοποίηση στο χώρο της αναδοχής, ως βασικός παράγοντας παιδικής προστασίας, αποτελεί ιδιαίτερη πρακτική, η οποία προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των πλευρών, στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δικτύου αναδοχής με έμφαση στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ φορέων.

Τι είναι η αναδοχή

Η αναδοχή, ως θεσμός παιδικής προστασίας από τις αρχές του 20ου αιώνα, αφορά την ανάληψη της φροντίδας ενός ανήλικου τέκνου έως 16 ετών από ανάδοχη οικογένεια ή ανάδοχο άτομο. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου το ανήλικο τέκνο στερείται τη φροντίδα και τη στήριξη της φυσικής οικογένειας λόγω έκτακτων είτε χρόνιων αναγκών όπως ασθένεια γονέων, ατύχημα, διαπίστωση ακαταλληλότητάς τους κ.α.

Η ανάδοχη οικογένεια δεν αποκαθιστά αλλά αναπληρώνει την αδύναμη φυσική οικογένεια, προσφέροντας στο ανήλικο τέκνο ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών του, ασφάλεια, αγάπη και τη δυνατότητα να μεγαλώσει, να αναπτύξει την ταυτότητά του και να αποκτήσει εμπειρίες και ερεθίσματα μέσα σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης η ανάδοχη οικογένεια βοηθά στην ομαλή αποκατάσταση και επιστροφή του παιδιού στη φυσική οικογένεια μακριά από το στίγμα του Ιδρύματος.

Σε αντίθεση με την υιοθεσία, στην περίπτωση αναδοχής τέκνου, οι έννομες σχέσεις μεταξύ ανηλίκου και φυσικής οικογένειας παραμένουν αμετάκλητες, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. Είναι υποχρέωση των ανάδοχων γονέων να διευκολύνουν την επικοινωνία και τη διατήρηση των προσωπικών σχέσεων μεταξύ ανηλίκου και φυσικών γονέων από την στιγμή που δεν υπάρχει δικαστική απόφαση και δε βλάπτει τα συμφέρονται του ανηλίκου.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή αναδοχής, οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να κρίνουν την καταλληλότητα των αναδόχων γονέων. Μερικές φορές οι ενδιαφερόμενοι μετά την παρουσίαση του προγράμματος, ανακαλύπτουν ότι δεν τους ταιριάζει ο θεσμός.

Τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι ανάδοχοι γονείς

Αγάπη και υπομονή για το παιδί κάποιου άλλου. Ο ιδανικός ανάδοχος γονέας δεν περιγράφεται, γιατί οι ανάγκες των παιδιών ποικίλουν. Το ιδανικότερο θα ήταν οι ανάγκες κάθε παιδιού να ταυτίζονται με αυτές του ανάδοχου γονέα. Η αναδοχή είναι μια μορφή εργασίας στην οποία πρέπει να συμμετέχει όλη η οικογένεια. Οι ανάδοχοι γονείς συζητούν με τους κοινωνικούς λειτουργούς για την ηλικία και το φύλλο του παιδιού το οποίο νομίζουν ότι μπορούν να φροντίσουν καλύτερα.

Όριο ηλικίας ανάδοχων γονέων

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο ηλικίας. Κάθε αίτηση εξετάζεται ξεχωριστά.

Διαφορά μεταξύ Υιοθεσίας και Αναδοχής

Η Υιοθεσία είναι νομική πράξη, με την οποία το παιδί έχει όλα τα προνόμια ενός φυσικού παιδιού και η οικογένεια έχει τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί του. Αντίθετα, το ανάδοχο παιδί κρατάει την δική του ταυτότητα και εξακολουθεί να είναι νόμιμο παιδί των φυσικών