Το Υπουργείο αποφάσισε να σταματήσει την πληρωμή των τροφείων των αναδόχων σε παιδιά με αναπηρία πολλά των οποίων η αναπηρία είναι 80-90% και σκοπεύει να τα βάλει σε ίδρυμα για μόνιμη διαβίωση. Τα παιδιά αυτά την μόνη οικογένεια που γνωρίζουν είναι η ανάδοχη οικογένεια που τα ανάθρεψε και τα φροντίζει χωρίς να εξαιρούμε τον δεσμό που έχει αναπτυχθεί.
Την καταγγελία μας έκαναν Ανάδοχες οικογένειες.