Τι είναι οι Ρίζες

Το Κέντρο Ερευνών Ρίζες ιδρύθηκε το 1999 και είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Συστήθηκε από ενήλικα υιοθετημένα άτομα και σκοπός του είναι:
  • η πρόνοια ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων που αναζητούν τις ρίζες τους και
  • η προαγωγή της έννοιας της αναδοχής και της υιοθεσίας ως ιδιαίτερη κοινωνική πρακτική στο χώρο της Παιδικής Προστασίας.
Λειτουργεί σαν ερευνητικό κέντρο, διαθέτει Τράπεζα «Αναζήτησης» και «Κατάθεσης» για τους ανθρώπους που αναζητούν τις ρίζες τους, με ενημέρωση αρχείου στην αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συνεργάζεται με έμπειρους και πρόθυμους συμβούλους και αξιόλογους ειδικούς επιστήμονες.

Το Κέντρο Ερευνών Ρίζες δράττεται του άρθρου 1559, Ν/2447/96 το οποίο αναφέρει πως κάθε θετό τέκνο, μετά την ενηλικίωσή του, έχει το δικαίωμα πλήρους πληροφόρησης σχετικά με την φυσική του οικογένεια και τη βιολογική του ταυτότητα από κάθε νόμιμη αρμόδια αρχή. Το Κέντρο παρεμβαίνει μετά από αίτημα των ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων και στη βάση του νομοθετικού πλαισίου, συνεργάζεται μαζί τους ως νόμιμος εκπρόσωπος, με σκοπό την εύρεση των βιολογικών τους γονέων.

Το Κέντρο προσφέρει στα ενήλικα υιοθετημένα άτομα:
  • Ενημέρωση για την νομοθεσία περί υιοθεσίας και των νόμιμων μέσων για την αναζήτηση των ριζών τους.
  • Αυξανόμενη και συνεχώς ενημερωμένη Τράπεζα Αναζήτησης και Κατάθεσης από υιοθετημένα άτομα και βιολογικούς γονείς ή άλλους συγγενείς.
  • Συμβουλευτική για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών δυσκολιών κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Ένας μεγάλος αριθμός ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό έχουν βρει τις ρίζες τους καθώς και οικογένειες επανασυνδέθηκαν με τα παιδιά ή αδέλφια τους που είχαν χαθεί λόγω υιοθεσίας.

«Η αιτία που με ώθησε στην έρευνα ήταν να βρω κάποιον με τον οποίον να έχω το ίδιο αίμα... Ήθελα η βιολογική μου μητέρα να ξέρει ότι συχνά τη σκεφτόμουν....»

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο Κέντρο μας απευθύνονται γονείς που θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι και αναζητούν πληροφορίες, μέσο και τρόπο.