Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών προσπαθειών του κοινού, το Κέντρο Ερευνών Ρίζες έχει ως σκοπό τη γνωστοποίηση, ενημέρωση και διάδοση της γνώσης γύρω από τα ευαίσθητα ζητήματα υιοθεσίας-εύρεσης ριζών και αναδοχής και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κοινωνική πολιτική και κοινωνική πρόνοια.

Για την καθιέρωση ενός σχήματος γνωστοποίησης ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού, το Κέντρο προβαίνει στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ημερίδων και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε αντίστοιχα προγράμματα και παρουσιάσεις άλλων φορέων.

Δραστηριότητες του Κέντρου έως σήμερα:

  2015

 • 10 Οκτωβρίου 2015
  Περίληψη της έρευνας

  Χαρτογράφηση ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρυμάτων που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες στην Ελλάδα το 2014

  Ερευνητικό πλαίσιο, σκοποί και μεθοδολογία
  Η χαρτογράφηση έγινε από την Κατερίνα Νάνου ερευνήτρια –κοινωνική λειτουργό του Κέντρου Ερευνών Ρίζες, με την υποστήριξη του προγράμματος της Vodafone
  “World of Difference” και των εταίρων της καμπάνιας Opening Doors campaign - Hope and Homes for Children UK and Eurochild. Η έρευνα διενεργήθηκε από το Ιανουάριο και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και αναφέρεται στην κατάσταση των παιδιών σε ιδρυματική φροντίδα του έτους 2014.

  Η ερευνήτρια εντόπισε 85 ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες σε όλη την Ελλάδα. Η χαρτογράφηση βασίστηκε στα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου που στάλθηκε σε 76 ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας , από τα οποία 62 απάντησαν σε όλα τα 19 ερωτήματα και τα 8 υποερωτήματα. Από τους υπόλοιπους 14 αποδέκτες η ερευνήτρια έλαβε μερικές απαντήσεις ή καθόλου και για αυτό το λόγο τα πληροφοριακά στοιχεία συμπληρώθηκαν από άλλες δευτερογενείς πηγές όπως 9Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, Περιφέρεια Αττικής ή ιστοσελίδες των ιδρυμάτων).

  Η καμπάνια «Opening Doors for Europe’s Children» «Ανοίγουμε δρόμους για τα παιδιά της Ευρώπης» που διενεργείται από το Eurochild και Hope and Homes for Children UK. Δραστηριοποιείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε 12 χώρες και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Εθνικές κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στην μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε κοινοτικού τύπου οικογενειακή φροντίδα. Στην Ελλάδα συντονιστής της καμπάνιας είναι το Κέντρο Ερευνών Ρίζες υποστηριζόμενο και από άλλους εταίρους.
  Βλέπε: www.openingdoors.eu


  Κύρια ευρήματα

  Τα ιδρύματα παραμένουν ως επικρατούσα μορφή του συστήματος παιδικής προστασίας και παιδιών με αναπηρίες, καθώς βρεφών και νηπίων.

  Κατά το έτος 2014, εκτιμάται ότι 2,825 παιδιά και νέοι διαβιούσαν σε ιδρυματική φροντίδα, συγκριτικά με μόνο 309 παιδιά σε Αναδοχή. Σε τέσσερα από τα ιδρύματα που εξετάστηκαν φιλοξενούσαν περίπου 100 παιδιά το καθένα και μόλις δύο από το δείγμα είχαν δυναμικότητα και φιλοξενούσαν λιγότερα από 10 παιδιά. Τα περισσότερα ιδρύματα φιλοξενούσαν 30 παιδιά το καθένα. Παρά τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία που επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις της τοποθέτησης παιδιών κάτω των 3 ετών σε ιδρυματική φροντίδα, κατά προσέγγιση 182 παιδιά σε κλειστή ιδρυματική φροντίδα ήταν βρέφη και νήπια ηλικίας 0-3 ετών.
  Τα περισσότερα Ιδρύματα είναι ιδιωτικού δικαίου και δεν υπάρχει Κρατική
  ποιοτική εποπτεία

  Μόνο 28 από τα 85 ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας είναι Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου – συγκεκριμένα το 1/3. Το υπολοιπόμενα 57 είναι είτε Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (30), είτε νομικά προσώπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (13), είτε εκκλησιαστικά (6) είτε άλλου είδους σωματεία (8). Μόνο μερικά ιδρύματα εφάρμοζαν ποιοτικούς κανόνες, όπως (Ποιοτική φροντίδα για Παιδιά) Quality4Children και δεν υπάρχει δημόσια ποιοτική εποπτεία στα ιδιωτικά ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας.

  Οι τρείς κύριοι λόγοι που τα παιδιά τοποθετούνται σε ιδρυματική φροντίδα αναφέρθηκε ότι είναι η αναπηρία, η παραμέληση και η κακοποίηση.

  Από τα 2,825 παιδιά σε κλειστή ιδρυματική φροντίδα, τα 883 από αυτά είχαν κάποια αναπηρία. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν την αναπηρία ως έναν από τους πιο σημαντικούς λόγους για την τοποθέτηση των παιδιών σε ιδρυματική φροντίδα, οι αμέσως επόμενοι λόγοι ήταν η παραμέληση και κακοποίηση που είχαν βιώσει τα παιδιά στο προηγούμενο περιβάλλον διαβίωσής τους. Ο λιγότερος σημαντικός λόγος εισαγωγής ήταν η ορφάνια των παιδιών.
  Η πλειονότητα των ιδρυμάτων φιλοξένησε παιδιά Ελληνικής καταγωγής, ωστόσο φιλοξενήθηκαν παιδιά από πολλές διαφορετικές εθνικότητες με κύριες την Αλβανική, Βουλγάρικη, Ρουμάνικη και Νιγηριανή εθνικότητα.

  Αν και η οικογενειακή επανένωση, η υιοθεσία και η αναδοχή πραγματοποιούνται σε κάποια ιδρύματα, πολλά παιδιά θα περάσουν το υπόλοιπο της παιδικής τους ηλικίας ακόμα και της νεαρής ενήλικης ζωής τους σε κλειστή ιδρυματική φροντίδα.

  Το 2014 οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι, κατά προσέγγιση 124 παιδιά επανενώθηκαν με τις βιολογικές τους οικογένειες. Την ίδια χρονική περίοδο, 84 παιδιά υιοθετήθηκαν από τα 11 Δημόσια και Ιδιωτικά ιδρύματα που είχαν πρόγραμμα υιοθεσίας και μόνο 32 παιδιά τοποθετήθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες.
  Λίγοι νέοι (69 άτομα) έφυγαν από την ιδρυματική φροντίδα προκειμένου να ανεξαρτητοποιηθούν σε σχέση με την πλειονότητα. Σε αντίθεση με τα 760 νεαρά άτομα που ζουν σε ιδρυματική φροντίδα και είναι πάνω από 18 χρόνων, που αντανακλά την έλλειψη στήριξης και προετοιμασίας για τους νέους που θα φύγουν από την ιδρυματική φροντίδα και την ικανοποιητική μετάβασή τους στην ανεξάρτητη διαβίωση.

  Πολλά ιδρύματα εξαρτώνται αποκλειστικά από τις ιδιωτικές χορηγίες και την εθελοντική προσφορά εργασίας.

  Αρκετά ιδρύματα ανέφεραν ότι η κύρια πηγή εσόδων τους είναι οι ιδιωτικές χορηγίες. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων επίσης ανέφεραν ότι εξαρτώνται από τους εθελοντές που στηρίζουν το αμειβόμενο επαγγελματικό προσωπικό, κατ΄εκτίμηση 26 εθελοντές για κάθε ίδρυμα. Μερικά ιδρύματα εμφανίζονται να εξαρτώνται αποκλειστικά από εθελοντές. Όταν ερωτήθηκαν για τις κύριες ανάγκες τους οι ερωτώμενοι ανέφεραν ότι χρειάζονται να συντηρήσουν ή ανανεώσουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις παρά να προσλάβουν ή εκπαιδεύσουν το επιστημονικό τους προσωπικό.

  Kύριες συστάσεις:

  Καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση να αναπτύξει Εθνική στρατηγική και ενιαίο εφαρμοστικό πρόγραμμα για μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κλειστής παιδικής προστασίας που θα βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και σε συνεργασία με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη (θεματοφύλακες).

  Οι κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών το 2009 σχετικά με την εναλλακτική φροντίδα παιδιών και τα συνοδευτικά εργαλεία προσφέρουν τις βάσεις για εθνικές μεταρρυθμίσεις. Η Κυβέρνηση πρέπει να προστρέξει στις κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Μετάβαση από την Ιδρυματική στην Κοινοτικού τύπου οικογενειακή φροντίδα. Οι Ευρωπαϊκοί διαρθρωτικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταλυτικά για τις μεταρρυθμίσεις με απώτερο στόχο τις επενδύσεις σε κοινοτικές υπηρεσίες και υψηλής ποιότητας λύσεις εναλλακτικής φροντίδας.

  Μέρος αυτής της στρατηγικής για την μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε κοινοτική οικογενειακού τύπου φροντίδα, με προτεραιότητα να προηγηθούν μια σειρά ενεργειών:
  • Να στηριχθεί η μετάβαση από τα ιδρύματα των παιδιών κάτω των 3 ετών, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής νέων τοποθετήσεων.
  • Να πραγματοποιηθεί μια εις βάθος αξιολόγηση όλων των παιδιών που βρίσκονται στην ιδρυματική φροντίδα και των οικογενειών τους, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σχέδιο μετάβασης από την ιδρυματική στην κοινοτικού τύπου οικογενειακή φροντίδα, με τη συμμετοχή ενός σχεδίου χρηματοδότησης για αυτή τη μετάβαση.
  • Να στηριχθεί η ανάπτυξη μιας πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο που να περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης και ενίσχυσης των οικογενειών.
  • Να στηριχθεί η ανάπτυξη προοπτικών υψηλής ποιότητας εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων της αλλαγής της νομοθεσίας για την Αναδοχή ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να επιτραπεί η απευθείας τοποθέτηση ( παρά να τοποθετείται πρώτα το παιδί σε ίδρυμα).
  • Να ενδυναμωθεί και εκπαιδευτεί το σύστημα των υπευθύνων υπηρεσιών και να δημιουργηθεί μια εθνική βάση δεδομένων.

  Συνιστούμε στην Κυβέρνηση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κοινωνία των πολιτών να συνεργαστούν σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί η ιδρυματική φροντίδα και για τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις φροντίδας για τις οικογένειες και τα παιδιά χωρίς γονική μέριμνα.

  www.roots-research-center.gr


 • 2013

 • 28 Νοεμβρίου 2013
  Hope and Homes for Children, together with Eurochild and partner NGOs from Romania, Hungary, Bulgaria, Greece, Poland, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Latvia, Lithuania, Estonia, Ukraine, Moldova joined forces in the beginning of 2013 in a campaign officially launched in Brussels in June at the European Parliament.

  The Opening Doors campaign operates at EU level and in 12 countries across Europe, calling on the EU and national governments to prioritise the transition from institutional to family-based care.

  We say „stop” to children’s institutionalisation and ask national governments to invest in developing programmes and policies meant to protect and support vulnerable families.

  On 28-29 November, Eurochild and Hope and Homes for Children are meeting with national partners in Bucharest to discuss progress to date and the next steps. We believe that the end of institutional care for children in Europe is possible and within our reach – putting the best interests of children back at the heart of Europe’s child protection systems.

  The Opening Doors for Europe’s Children campaign shows clearly how institutionalisation is an inadequate use of public money, and how investing in children should focus on prevention and quality alternative care for those children who need it.

  Hope and Homes for Children Romania coordinates the campaign in Romania. Active since 1998, HHC Romania has contributed to the reform of the child protection system at national level and the closure of 50 old style orphanages throughout the country by developing prevention and family-based care services. Its work enables children to go from care in old style institutions, where they don’t receive individual attention and affection, back into communities and families, where they have access to services and systems based on the concept of family.

  Through HHC Romania’s efforts, as well as its partners’,

  almost 5,000 children have been taken out of institutions;
  12,345 children have been prevented from abandonment;
  446 youngsters have been supported for independent living;
  890 children have been helped in emergency reception centres and
  over 5,500 personnel members in the child protection system have been trained by HHC Romania.
  HHC’s objective is to support the Romanian authorities and professionals to eradicate institutional care for children in Romania by 2020.

 • 6 Ιουνίου 2013
  www.roots-research-center.gr moira@hol.gr
  Η ιδρυματική φροντίδα είναι επιζήμια στα παιδιά.

  Τα παιδιά που μεγαλώνουν στα ιδρύματα στερούνται την ατομική φροντίδα και προσοχή που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις δυνατότητές τους. Τα περισσότερα παιδιά έχουν χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, πολλά, φεύγοντας από το ίδρυμα, πέφτουν θύματα εμπορίας (trafficking), εκμετάλλευσης, ανεργίας, μένουν άστεγα και εκδηλώνουν καταθλίψεις.
  Η ιδρυματοποίηση είναι βία κατά των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι επίσης σπατάλη των χρημάτων των φορολογούμενων. Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της ιδρυματικής φροντίδας για τα παιδιά, διαπιστώνουμε ότι στοιχίζει περισσότερα χρήματα μακροπρόθεσμα, από ότι η πρόληψη της διάσπασης της οικογένειας και επιφέρει υψηλής ποιότητας εναλλακτικές λύσεις για τα παιδιά που δεν μπορούν να διαβιούν με τους βιολογικούς γονείς τους.
  Είναι εντυπωσιακό, ότι στο παρελθόν, χρήματα της ΕΕ έχουν χρησιμοποιηθεί για να στηρίξουν την ιδρυματική φροντίδα, όπως για παράδειγμα, στην ανακαίνιση ιδρυμάτων ή σε επενδύσεις για τις υποδομές τους. Ευτυχώς η ευαισθητοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, έχει βάλει ένα τέλος σε αυτή τη τάση. Έχει ευρέως πλέον αναγνωριστεί, η ανάγκη επένδυσης στη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε υπηρεσίες βασισμένες στη κοινότητα, Αποϊδρυματοποίηση.
  Πολλές κυβερνήσεις σε εθνικό επίπεδο κινούνται σε μεταρρυθμίσεις των συστημάτων προστασίας του παιδιού με το να κλείνουν ιδρύματα, να ενδυναμώνουν τις υπηρεσίες στήριξης και πρόληψης, για την οικογένεια και να αναπτύσσουν οικογενειακού τύπου εναλλακτικές μορφές φροντίδας. Υπάρχει μεγάλη γνώση και εμπειρία στη Ευρώπη. Ωστόσο, τα μέτρα λιτότητας και η συνολική Ευρωπαϊκή οικονομική προοπτική απειλεί να υπονομεύσει τη πρόοδο καθώς αποδυναμώνεται η επένδυση σε παιδιά και ευάλωτες οικογένειες.
  Ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ 2014-2020 και η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Επενδύουμε στα παιδιά, σπάζουμε το κύκλο της μειονεξίας » δημιουργεί μια μοναδική ώθηση, εντέλει, για την εξάλειψη της ιδρυματικής φροντίδας σε όλη την Ευρώπη. Τα διαθρωτικά ταμεία και τα ενταξιακά κεφάλαια της ΕΕ μπορούν να προσφέρουν τους απαραίτητους πόρους, για συστηματικές μεταρρυθμίσεις, που θα αναμορφώσουν τις ζωές χιλιάδων παιδιών και οικογενειών σε όλη την Ευρώπη.
  Η εκστρατεία « Ανοίγουμε δρόμους για τα παιδιά της Ευρώπης»
  «Opening Doors for Europe’s Children» με επικεφαλείς τις οργανώσεις Eurochild και Hope and Homes άδραξαν την ευκαιρία και την υλοποιούν, σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με οργανώσεις από 12 Ευρωπαϊκές χώρες: Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Ουκρανία. Η εκστρατεία φιλοξενήθηκε, σε μια δημόσια εκδήλωση, από την Ευρωβουλευτή Mairead McGuinness στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 6 Ιουνίου 2013. Στην έναρξη ακούστηκαν μαρτυρίες νέων ανθρώπων και οικογενειών από Ευρωπαϊκές χώρες που είχαν άμεση εμπειρία από την ιδρυματική φροντίδα. Η εκδήλωση συγκέντρωσε διακεκριμένους επιστήμονες, που απευθύνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και των κοινωνικών και οικονομικών προοπτικών της Αποϊδρυματοποίησης, την σταδιακή διαδικασία της μετάβασης των ατόμων, από ιδρυματικού σε οικογενειακού τύπου φροντίδα και αξιολόγησαν τα περιστατικά που προκύπτουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συντονιστής για την Ελλάδα, το Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑΜΚΕ


  ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ -UNICEF
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Η χρονική περίοδος από ο-3 ετών είναι η πιο σημαντική για την σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη ενός παιδιού. Η επίδραση των ερεθισμάτων της βρεφικής ηλικίας επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου.
  Η ιδρυματοποίηση των παιδιών είναι ένα σοβαρό θέμα, διότι έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία και την ανάπτυξή τους. Συναισθηματική ασφάλεια, προσκόλληση, ταυτότητα και υγεία είναι μερικά από πεδία που επιβραδύνονται και « όταν ένα παιδί ξεκινά την ζωή του μένοντας πίσω, θα μείνει για πάντα πίσω». Για κάθε τρεις μήνες που ένα βρέφος διαβιεί σε ίδρυμα, χάνει ένα μήνα από την ανάπτυξή του.
  Η Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο άρθρο 9 « πιέζει τις Χώρες μέλη να εφαρμόσουν την τοποθέτηση ενός παιδιού σε ίδρυμα, μόνο σαν την έσχατη λύση και όταν είναι απολύτως απαραίτητη για το συμφέρον του παιδιού».
  Κάθε χώρα που υπέγραψε την Συνθήκη έχει δεσμευτεί στην μετάβαση των παιδιών από το ίδρυμα σε εναλλακτικές μορφές φροντίδας. Εντούτοις οι αλλαγές αυτές αργούν και ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί.
  Μερικές χώρες είναι εθισμένες στην ιδρυματική φροντίδα, γεγονός που επιδεινώνεται από την αύξηση των κοινωνικο-οικονομικών δυσχερειών. Η Επιτροπή των Δικαιωμάτων του παιδιού εξέφρασε σοβαρό ενδιαφέρον για αυτή την κατάσταση και ζητά την άμεση μετάβαση των παιδιών σε εναλλακτική φροντίδα.
  Η UNICEF ζητά να δοθεί προτεραιότητα στα παιδιά 0-2 ώστε να αποφεύγεται η ιδρυματική τοποθέτηση. Αυτή η προσέγγιση θα είναι μια καλή έκβαση για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

  Είναι καιρός να αναμορφώσουμε το σύστημα τώρα μια και καλή.

  Να αλλάξει ο Νόμος για την Αναδοχή.
  Να μην τοποθετούνται παιδιά 0-3 σε ιδρύματα
  Να ενημερωθεί και εκπαιδευτεί το κοινό για τις εναλλακτικές λύσεις.
  Να επανεκπαιδευτεί το προσωπικό των δομών.
  Να στηριχθούν οι ευάλωτες οικογένειες.
  Να στηριχθούν οι οικογένειες που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες.

  Τμήμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης προσωπικού δομών και αναδόχων οικογενειών.
  210-3811764 – 6970926148 – 6945414493-6978462983


 • 2012

 • 25 Οκτωβρίου 2012
  Ετήσιο Συνέδριο στη Σόφια της Βουλγαρίας Εισήγηση στα Αγγλικά

  Fostercare treatment no punishment

  For too many children care does not address the presenting developmental dufficulties (emotional and behavioural) that tend to multiply as they enter a vicious circle of failed placements, poor school achievement and exclusion, poor social relationships and antisocial behavior. Some children and families require more targeted services and individual children with more complex needs will require specialist services. The Treatment Foster Care pilot project sits well with this framework as a provision for children and young people with complex needs and challenging behaviour who are unlikely to find stability without the provision of an intensive intervention that involves several key agencies.
  The concept of ‘wrap around services’ has been defined by the Athens department of Juvenile Probation Service in cooperation with our organization at this pilot project “ Working together to provide one service to improve life chances for children and young people who are experiencing severe challenges in their emotional, social and educational development and face penalties or punishment’.
  Study case
  The case is referred to the Athens Juvenile Probation Service as both youngsters aged 14 and 16 were restless, had continuous conflicts with their mother and demonstrated delinquent behaviour. Their mother was herself raised in a conflictual and abusive environment where her father continuously mistreated her mother and herself. The boys’ parents had recently separated after a longterm emotional and physical harassment of the mother by her husband. The boys had contact with their father who deliberately used improper and insulting wording against the mother and was mocking at her for her religious beliefs, habits, lifestyle and ability to be a mother. The boys gradually became verbally harassing and physically abusive to their mother reproducing the behaviour their father had. The family had been collaborating with all kinds of agencies and authorities before arriving as a case of delinquency at the Juvenile Probation Service. They had received help from mental health institutions, Christian societies, NGOs, women’s organisations, consultants, teachers etc. The mother seemed to ask for help but to be resistant to any change and sought control of things even when told by professionals that she had to alter her approach to her sons. While supervising the two boys the Juvenile Probation Officer in charge, Mrs Hara Galanou, addressed the NGO Roots Research Center in order to seek advice and support in identifying potential foster parents who would want to collaborate with the Service and would like to cater for one of the two boys since at the stage of the enquiry the youngest boy was negative in such a prospect (to be placed under foster care ). At this point we have to explain that foster care as a reformatory measure namely as a measure imposed by the Juvenile Court had never been applied before although it was stipulated in the Greek Penal Code (section ‘Juvenile Delinquents). This was mainly due to the fact that there was no direction as to how to apply the measure, where to refer to identify foster families, there was no training for professionals in related fields so the measure had been idle since 2010 when the court decided to place the older boy aged 16 under a six-month- foster care and supervision of a lady who had been a foster mother before and belonged to the list of foster families held by the NGO Roots Research Center. This special foster care would be a weekend care and not a full time foster care since the boy was under the custody of his mother and would continue to live with the latter.
  In the course of the six months period the problems identified were:
  -the youngster continued to live in his abusive family with domestic violence issues therefore any interventions were not effective or could not be sustainable as any impact was affected by the return in the dysfunctional family
  -foster care as a reformatory measure cannot be encouraged until the Greek government provides for benefits just in all other cases of foster care.
  -foster care treatment cannot be encouraged if there are no resources allocated to the training of professionals who are called to apply it
  -there should be a big pool of trained foster families, advertisements in the press and call for interest in the mass media
  -there should be campaigns for public awareness on the issues of foster care.
  The positives were that both boys developed bonds with their foster mother, socialised more and enjoyed what the average teenager would love to enjoy, went on holiday with the foster mother, assumed responsibilities through initiatives she developed. It is important to notice that neither of the boys abused the trust of the foster mother, nor did they harass her or mistreated her to the least.
  The eldest boy with the support and help of the foster mother, developed his educational skills and 2012 entered University.
  The youngest boy is still under the protection of the Probation Service and the foster mother, hoping and wishing for better time to come.

 • 17-05-2012
  International Conference Association of Psychology and Psychiatry for Adults and Children APPAC
  15-17 May 2012 Hilton Hotel Athens  17th May 2012

  10:30-11:00
  Chair: Theodoropoulou Maria

  CHALLENGES OF THE FOSTER CARE SYSTEM.
  ΑΝΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
  Karkani Anastasia¹ , Theodoropoulou Maria²,
  ¹clinical psychologist doctorant Universite Paris8, The center for supporting motherhood, Athens, Greece
  ² Roots research centre, Athens, Greece

 • 23 Απριλίου 2012
  Οπως γνωρίζετε, η Capital Link επιθυμώντας να λειτουργεί ως αληθινή Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ του Επιχειρηματικού κόσμου και της Κοινωνίας, διοργανώνει για 2η φορά το Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “CSR IN GREECE” στο οποίο συμμετέχετε, με στόχο τη δικτύωση και επαφή των στελεχών των εταιριών και των ΜΚΟ που προσφέρουν ουσιαστικό έργο στη Κοινωνία.

  Tο Κέντρο Ερευνών Ρίζες συμμετέχει στο Συνέδριο και μπορείτε να μας γνωρίσετε και να μάθετε για τις δράσεις μας.

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – Απλά πρέπει ΟΛΟΙ να βοηθήσουμε τη ΚΟΙΝΩΝΙΑ , τους συνανθρώπους μας .

  Δεν μας στοιχίζει τίποτα, μόνο λίγο από το χρόνο μας.

  Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας.


 • 2011

 • 2 Δεκεμβρίου 2011
  Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε η ημερίδα που διοργάνωσε η περιφέρεια Κρήτης στις 2 Δεκεμβρίου 2011 σε συνεργασία με την ΜΚΟ Κέντρο Ερευνών Ρίζες με θέμα «Αναδοχή: ένας εναλλακτικός τρόπος φροντίδας παιδιού».

  Στην εκδήλωση έγινε ενημέρωση για όλα τα δεδομένα που ισχύουν μετά την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που ξεκαθαρίζει ότι η αναδοχή ως θεσμός παιδικής προστασίας θα μπορέσει να δώσει την δυνατότητα σε παιδιά που στερούνται τη φροντίδα και την στήριξη της φυσικής οικογένειας να εξασφαλίσουν την ανάπτυξή τους μέσα σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον.

 • 20 Οκτωβρίου 2011
  Ευκαιρίες για συμμετοχή στην Κοινωνική ζωή, Παιδιών και Νέων με Νοητική στέρηση.
  Η εκπρόσωπος του Κέντρου Ερευνών Ρίζες Μαίρη Θεοδωροπούλου συμμετείχε με εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που έγινε στις 20-21 Οκτωβρίου 2011 στις Βρυξέλες, καλεσμένη από την οργάνωση Inclusion Europe.Η εισήγηση βρίσκεται στα Αγγλικά στις Ειδήσεις.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011
  Ενημέρωση κοινού για την Αναδοχή,στο ξενοδοχείο Hilton με την ευγενική χορηγία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου Αθηνών . Έγινε εκτεταμένη αναφορά στα είδη Αναδοχής από την Οικογενειακή θεραπεύτρια Νάστια Καρκάνη φίλη και συνεργάτιδα του κέντρου μας. Φιλοδοξούμε κάθε μήνα να είμαστε σε άλλο χώρο και τόπο για την διάδοση του θεσμού που παρακάμπτεται από το Κράτος εσκεμμένα και για λόγους που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ομάδες.

 • 5 Ιουλίου 2011
  Ενημέρωση εφήβων της Στέγης Περισσού που ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τα ναρκωτικά από την Αθηνά Μπάκου Κοινωνική λειτουργό του Κέντρου μας, Θέμα:
  Εξαρτησιογόνες ουσίες
  Μύθοι και πραγματικότητα

 • 11 Ιουνίου 2011
  Έκδοση με τα πενιχρά μας μέσα λίγων βιβλίων "Παιδιά και Νέοι σε εναλλακτική φροντίδα" που αφορά τα δικαιώματα των ευάλωτων παιδιών σε εναλλακτική φροντίδα.Η μετάφραση είναι του κέντρου μας και το πρωτότυπο είναι έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Διεθνών Χωριών ΣΟΣ. Θα βρείτε εικόνα στην πρώτη σελίδα και για παραγγελία επικοινωνήστε μαζί μας.


 • 2010

 • 11 Ιανουαρίου 2010
  Ημερίδα με θέμα «Η Αναδοχή ως στηρικτικό και αναμορφωτικό μέτρο, νέες πρακτικές»


 • 2009

 • 3 Νοεμβρίου 2009
  Συμμετοχή στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), η οποία φιλοξενήθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη και τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

 • Οκτώβριος 2009
  Σύσταση Ανάδοχης μητέρας στους επιμελητές ανηλίκων και η πρώτη απόφαση Δικαστηρίου διορισμού αναδοχής ως αναμορφωτικό μέτρο παραβατικού εφήβου.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2009
  Συνεργασία με την υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων με πρόθεση υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας με σκοπό την εύρεση Αναδόχων για παραβατικούς έφηβους.

 • 23-24 Ιουνίου 2009
  Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Eurochild στην Πράγα της Τσεχίας, για παιδιά χωρίς γονική μέριμνα.

 • 7 Μαϊου 2009
  Ενημέρωση στην Βουλή στην Μόνιμη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής επιτροπής Ισότητος και Δικαιωμάτων του Ανθρώπους για τις διακρατικές Υιοθεσίας και την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης.

 • 9 Ιανουαρίου 2009
  Είμαστε επίσημα μέλη του Eurochild network, Διεθνές δίκτυο οργανώσεων που προωθεί την ευημερία και τα δικαιώματα των Παιδιών και των Νέων.
  Η δράση του Eurochild υποστηρίζεται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.


 • 2008

 • 11 Μαρτίου 2008
  Ενημέρωση της Ειδικής επιτροπής Ισότητος και Δικαιωμάτων του ανθρώπου για τις διακρατικές Υιοθεσίες.

 • 24 Ιανουαρίου 2008
  Ξεκίνησε μία ακόμα δράση, διάρκειας 10 μηνών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με Ευρωπαϊκούς Πόρους, και υποστηρίζει τη Δράση «Ελεύθερο Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ΑμΕΑ».
  Παιδιά του Δήμου Βύρωνα και όμορων Δήμων, παιδιά από Ιδρύματα και Παιδικές στέγες, δημιούργησαν καλλιτεχνικές δημιουργίες, έπαιξαν κουκλοθέατρο, ελεύθερο θεατρικό παιχνίδι και αναβίωσαν παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα και συμμετείχαν σε ομαδικά παιχνίδια.


 • 2007

 • 21 Οκτωβρίου 2007
  Ξεκίνησαν δύο δράσεις, διάρκειας ενός έτους, για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την Αναδοχή, με την υποστήριξη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με Ευρωπαϊκούς Πόρους.
  Δράση Α. «Ο ρόλος της Γυναίκας στη προώθηση του θεσμού Αναδοχής Ανηλίκων»
  Δράση Β. «Ο θεσμός της Υιοθεσίας μέσα από την τέχνη της Φωτογραφίας και του Θεάτρου»
  Κατά την διάρκεια των δράσεων έγιναν ενημερωτικές ημερίδες στην χώρα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και προσέλκυση αναδόχων γονέων.
  Έγιναν 3 εκθέσεις φωτογραφίας της Βούλας Παπαϊωάννου από το αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, και παίχτηκε η παράσταση « Be my Baby σε ελεύθερη μετάφραση Τα κορίτσια του Σωτήρα» της Amanda Whittington.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2007
  Λειτούργησε το Παιδικό εργαστήρι «ΦΑΝΤΑΣΙΑ» μέσα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου μας, σε ένα χώρο 200 τμ. που δημιουργήθηκε με πολύ αγάπη και προσωπική εργασία και του οποίου τα έσοδα από δραστηριότητες, είναι ο μοναδικός μας πόρος.

 • 21-24 Μαΐου 2007
  Στη Χάγη της Ολλανδίας διεξήχθη το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο για Παιδιά χωρίς Γονική Μέριμνα «World Initiative for Orphans» / «Παγκόσμια Πρωτοβουλία για ορφανά Παιδιά» www.wiorphans.org.
  Το Κέντρο μας , μετά από πρόσκληση του Φόρουμ αυτού, του οποίου είναι μέλος, ήταν εκεί με ενεργή συμμετοχή. Οι θέσεις μας σε θέματα Παιδικής Προστασίας είναι γνωστές και οι προτάσεις μας ακούστηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από εκπροσώπους Κυβερνήσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από 72 Εθνικότητες.

 • 18 Απριλίου 2007
  Μας τίμησε με την πρόσκλησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ.Κάρολος Παπούλιας, σε δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, προς τιμήν των εκπροσώπων φορέων μέριμνας για το παιδί.


 • 2006

 • 15 Νοεμβρίου 2006
  Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Κέντρου στο International School of Athens με σκοπό την ενημέρωση των καθηγητών και των παιδιών ηλικίας 13-18 ετών.
  Στα πλαίσια της ενημερωτικής δραστηριότητας μια ομάδα παιδιών ετοίμασε σε κουκλοθέατρο στην αγγλική γλώσσα το παιδικό παραμύθι «Ο Λαγουδίνος μας». Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με εντυπωσιακές ερωτήσεις εκ μέρους των παιδιών, για την Υιοθεσία και την Αναδοχή.

 • 30 Ιουνίου 2006
  Με αφορμή την επιτυχή υλοποίηση του Διεθνούς Συνεδρίου «Προκλήσεις για πριν και μετά την Αναδοχή» υπογράφηκε μεταξύ του Κέντρου μας και του Εθνικού Κέντρου για την Αναδοχή της Κορέας ‘National Center for the Foster Care in Corea’, Σύμφωνο Συνεργασίας ‘Agreement of Corporation’ για την προώθηση του Θεσμού της Αναδοχής και την ανάπτυξη καλών πρακτικών στις δύο χώρες.

 • 5 & 6 Μαΐου 2006
  Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Προκλήσεις για Πριν και μετά την Αναδοχή», πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΄Stratos Vassilikos’ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και τη συμμετοχή του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η Διάδοση και καταγραφή όλων των νέων γνώσεων και σύγχρονων διεθνών τάσεων που αφορούν την Αναδοχή και εν γένει την Παιδική Προστασία.

 • Μάρτιος 2006
  Το Κέντρο πραγματοποιεί Σεμινάρια που αφορούν τους Γονείς, με σκοπό την γνώση και τη συζήτηση γύρω από θέματα που προβληματίζουν τη σύγχρονη Ελληνική οικογένεια, καθώς επίσης Σεμινάρια που απευθύνονται σε Στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση τους σχετικά με θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Εταιρικών σχέσεων.


 • 2005

 • 16 Δεκεμβρίου 2005
  Ημερίδα με θέμα «Ίσες Ευκαιρίες για τα Παιδιά», πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΄Stratos Vassilikos’, με σκοπό την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ 2004-2005.

 • 3 & 4 Δεκεμβρίου 2005
  Συμμετοχή στο Διήμερο Πολυσυνέδριο MONEY SHOW, στο ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα.

 • 8 Ιουλίου 2005
  Ημερίδα με θέμα « Ο Ρόλος της Γυναίκας στην Ανάδοχη Οικογένεια», η οποία έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας, που παραχωρήθηκε ευγενικά, με επίσημη ομιλήτρια την κα Μαρία Σίνδρου-Κοντοπούλου , Κοινωνική Λειτουργό –Νομικό, Δ/ντρια Πολιτικής και Καινοτόμων Εφαρμογών του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας.
  Σκοπός της Ημερίδας ήταν η πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την Ανάδοχη Οικογένεια και το ρόλο της στη νέα ελληνική κοινωνία, και πιο συγκεκριμένα με τη θέση της Γυναίκας ως Ανάδοχης Μητέρας, της στάση της τη συμπεριφορά της και την ψυχολογία της ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο νέο της ρόλο. Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε κατά το 35% από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας.

 • 1 & 2 Ιουνίου 2005
  Συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκό Συνέδριο περί της Παιδικής Φροντίδας «Quality 4 Children», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Toscana της πόλης Gmunden στην Αυστρία.
  Για τη διεκπεραίωση του Συνεδρίου συνεργάστηκαν οι Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς φορείς IFCO ( International Foster Care Organization), Παιδικά Χωριά S.O.S.( S.O.S. – Κinderdorf International),FICE (Federation Internationale des Communautis Educatives).
  Το Κέντρο συμμετείχε μετά από πρόσκληση της IFCO, της οποίας αποτελεί μέλος, με την εργασία της κας Σοφίας Βελέντζα-Καρουζάκη, Κοινωνιολόγου «Ο Θεσμός της Αναδοχής στην Ελλάδα – Εμπειρία Και Πραγματικότητα, ο ρόλος του Κέντρου Ερευνών Ρίζες» και έλαβε μέρος σε σχετικές ομάδες εργασίας.
  Είναι η μοναδική οργάνωση (κρατική ή μη κυβερνητική) η οποία συμμετείχε στο συγκεκριμένο Συνέδριο, γεγονός που αποτελεί τιμή, από τη στιγμή που αναγνωρίζετε και διεθνώς το βαρυσήμαντο έργο του και την πολύχρονη εμπειρία του.
  Το Κέντρο συμμετείχε εξολοκλήρου με δικά του έξοδα.

 • 16 & 17 Απριλίου 2005
  Θεατρική παράσταση «Χωρίς Ελπίδα» (Be my Baby) της Amanda Whittington, από την ερασιτεχνική ομάδα του Κέντρου, στο αμφιθέατρο του κτιρίου της Εργατικής Εστίας, που παραχωρήθηκε ευγενικά από τη Διοίκηση της Υπηρεσίας.
  Σκοπός της θεατρικής παράστασης υπήρξε η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού πάνω σε θέματα που αφορούν την άγαμη μητέρα, την υιοθεσία και το κοινωνικό στίγμα που απορρέει. Στην προσπάθεια μας αυτή ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική η βοήθεια των φίλων του Κέντρου (ηθική Και οικονομική).

 • 21 Ιανουαρίου 2005
  Συμμετοχή στην Διαδραστική Συνάντηση Εργασίας Φορέων με θέμα «Βία μέσα στην Οικογένεια» που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Κέντρο Έρευνας & Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα.


 • 2004

 • 16 Δεκεμβρίου 2004
  Εκδήλωση στο ΔΙΠΕΘΕ Λαμίας με θέμα την Αναδοχή και την Υιοθεσία και προβολή του παιδικού βιβλίου «Ο Λαγουδίνος μας» των εκδόσεων ΝΙΚΑΣ.

 • Νοέμβριος 2004
  Επίσημη παρουσίαση του Προγράμματος Αναδοχής στη Στοά του Βιβλίου, και προβολή του παιδικού βιβλίου «Ο Λαγουδίνος μας» των εκδόσεων ΝΙΚΑΣ, το οποίο αφορά το θέμα της υιοθεσίας, της διαφορετικότητας στην υιοθεσία, και της αναδοχής.

 • 1 Ιουλίου 2004
  Το Κέντρο γίνεται Μέλος της Διεθνούς οργάνωσης για την Αναδοχή Ανηλίκων "International Foster Care Organization" (IFCO)

 • 2004 - 2005
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ 2004 – 2005, με θέμα ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά το οποίο περιλαμβάνει την πανελλαδική καταγραφή Ιδρυμάτων Κλειστής Παιδικής Προστασίας. Παράχθηκε CD της καταγραφής αυτής.


 • 2003

 • 13 Δεκεμβρίου 2003
  Συμμετοχή σε Ημερίδα που πραγματοποίησε στο Ρέθυμνο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα «Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της οικογένειας και η διαπολιτισμική της ταυτότητα».
  Σκοπός της Ημερίδας ήταν να δοθούν και εν συνεχεία να καταγραφούν με σοβαρότητα οι δυσκολίες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας (ή οικογενειακών σχημάτων). Η εισήγηση του Κέντρου «Η Διαφορετικότητα των Υιοθετημένων παιδιών, σύγχρονες απόψεις» αποσκοπούσε να σκιαγραφήσει τη διαφορετικότητα στα πλαίσια της θετής οικογένειας.

 • Νοέμβριος 2003
  Διήμερη ενημερωτική εκδήλωση στον Αγ.Νικόλαο, Λασιθίου και στα Χανιά της νήσου Κρήτης με θέμα: «Υιοθεσία, Αναδοχή και Εύρεση Ριζών» με σκοπό την ενημέρωση του κοινού.

 • 23 Ιουνίου 2003
  Πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα «Η γνώση είναι Δύναμη : Υιοθεσία & Εύρεση Ριζών» στο Πνευματικό Κέντρο Ι. Μητρόπολης Δημητριάδος.

 • 2003 - 2004
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ 2003 - 2004, με θέμα η Γνώση είναι Δύναμη, με σκοπό την ενημέρωση των Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης και του κοινού σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας.


 • 2002

 • 3-4 Ιουνίου 2002
  Σεμινάριο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ 2001-2002 με θέμα: «Υιοθεσία και Εύρεση Ριζών» με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων από τη Σκωτία, την Κύπρο και την Ελλάδα σε συνεργασία με την οργάνωση The Children’s Society, από τη Μεγάλη Βρετανία και Children’s Forum 21 the από την Ελλάδα.
  Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση από εξειδικευμένο προσωπικό για τα διάφορα θέματα που προκύπτουν στην Υιοθεσία και την Εύρεση Ριζών. Στόχος του Σεμιναρίου ήταν να αποτελέσει το έναυσμα για προβληματισμό και για αποτελεσματικές λύσεις.


 • 2001

 • 2001 - 2002
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ 2001 - 2002.
  Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική – εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αγγλία και Σκωτία σε φορείς που ασχολούνται με την Υιοθεσία – Αναδοχή – Αναζήτηση Ριζών
  Η Γ.Γ. Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, τίμησε το Κέντρο μας με ειδική αναφορά σε έντυπό της, που διένειμε σε εκδήλωσή του .


Εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί στους οποίους είμαστε μέλη

 • Civicus www.civicus.org

 • Eurochild Network www.eurochild.org

 • Greek Orphans Birth Right Center USA www.GreekOrphans.org

 • Social Platform Social Platform of European Social NGO’s

 • United Nations Regional Information Centre www.unric.org

 • World Volunteer Organization

 • Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων και Βίας (ΕΔΙΠΑΒ)