Επικοινωνία

E-mail:
moira@hol.gr

Τηλέφωνο Κέντρου:
(0030) 210-3811764

Κινητό τηλέφωνο:
(0030) 6945-414493
Ώρες: 9:00-13:00 και 18:00-21:00

Τηλέφωνο ψυχολόγου:
(0030) 6978-462983

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Κέντρο Ερευνών Ρίζες
Σμύρνης 10
16121 Καισαριανή

Συναντήσεις:
Όλες οι συναντήσεις κατόπιν ραντεβού.