Προστατέψτε τα δικαιώματα των παιδιών που ζούνε σε δομές στην Ελλάδα από τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Ενεργοποιήστε το θεσμό της αναδοχής.

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η τοποθέτηση των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες είναι επείγουσας σημασίας. Ζητάμε να ενεργοποιηθεί ο θεσμός της αναδοχής ώστε τα παιδιά που ζούνε σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας να τοποθετηθούν άμεσα σε ανάδοχες οικογένειες που έχουν ήδη αξιολογηθεί. Να ρυθμιστούν απαραίτητα μέτρα και να γίνουν επείγουσες διαδικασίες για την ασφαλή και υγιή τους μετάβαση τουλάχιστον για όσο επικρατεί η κρίση της πανδημίας.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει οδηγήσει τις δομές κλειστής παιδικής προστασίας να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον επικίνδυνο για τα παιδιά που φιλοξενούν είτε είναι υγιή, είτε ανάπηρα. Η αποστείρωση, η κοινωνική απομόνωση και η αποφυγή οποιασδήποτε επαφής μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επιζήμια στην ήδη ταλαιπωρημένη ψυχική, σωματική και γνωστική τους ανάπτυξη. Λόγω των μέτρων προστασίας που καλείται η κοινωνία να πάρει, οι δομές κλειστής παιδικής προστασίας μεταμορφώνονται σε νοσοκομειακά μοντέλα ιδρυμάτων άκρως επικίνδυνα και καταστροφικά για τα παιδιά (αποστείρωση, έλλειψη εξατομικευμένης φροντίδας, έλλειψη επαφής παιδιού με παιδί, μειωμένο προσωπικό σε βάρδιες, απομόνωση από τη κοινωνία, εγκλεισμός).

Μια οικογένεια έστω κοινωνικά απομονωμένη και χωρίς σωματική επαφή, προσφέρει μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια σε ένα παιδί. Τα παιδιά των δομών είναι ήδη τραυματισμένα και έχουν υποστεί πολλές απώλειες. Είναι ένας ευάλωτος πληθυσμός που οφείλουμε να προστατέψουμε από τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης στη χώρα μας.

Η αποϊδρυματοποίηση είναι το επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής που θέλει να ακολουθήσει η κυβέρνηση όμως το σύστημα παιδικής προστασίας μοιάζει να έχει παγώσει. Η πλατφόρμα υποψηφίων αξιολογημένων αναδόχων γονέων υπάρχει και μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα ενός παιδιού. Υπογράφουμε για να ενεργοποιηθεί ο θεσμός της αναδοχής, να τοποθετηθούν τα παιδιά σε ήδη αξιολογημένες οικογένειες, να παρθούν μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των παιδιών και των αναδόχων γονέων. Οφείλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά και από τον κορονοϊό αλλά και από τα τραύματα που προκαλούνται από τις επιπτώσεις που έχει η πανδημία στο περιβάλλον τους.

 

Υπογράφουμε εδώ