Με μεγάλη μας χαρά και τιμή η ομάδα του Κέντρου Ερευνών Ρίζες συμμετέχει στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Παιδιών & Εφήβων.

Το Διεθνές Συνέδριο Παιδιών και Εφήβων στοχεύει στην προώθηση ενός ανοιχτού διαλόγου για θέματα Παιδικής και Εφηβικής ηλικίας, μέσω της διασταύρωσης πολυεπιστημονικών προοπτικών και διαφοροποιημένων εμπειριών στην περιοχή. Βασισμένο σε μια συμμετοχική προσέγγιση, στην οποία το κοινό μπορεί και πρέπει να συμμετάσχει στη συζήτηση, το ICCA επιδιώκει να προωθήσει τη διασταύρωση γνώσης και τεχνογνωσίας στους πιο ποικίλους τομείς που σχετίζονται με το θέμα, φέρνοντας κοντά ερευνητές, τεχνικούς, φοιτητές και καθηγητές από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς και επαγγελματικούς τομείς, όπως Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Παιδιατρική, Επιστήμες της Αγωγής, Κοινωνική Εργασία, Διατροφή, Τέχνες και Αθλητισμός, μεταξύ άλλων.

Πέντε επιτυχημένες εκδόσεις εκπλήρωσαν τον στόχο της επιβεβαίωσης του ICCA ως τόπου ανταλλαγής γνώσεων και πολλαπλών εμπειριών σε σχέση με το σπουδαίο υπό συζήτηση θέμα «Νέα κοινωνικά ζητήματα της παιδικής ηλικίας – το παιδί στο επίκεντρο της συζήτησης». Περίπου 500 συμμετέχοντες ανά έκδοση, από όλο τον κόσμο, συνέβαλαν στην επιτυχία αυτού του έργου.

Συνδεθείτε μαζί μας για αυτήν την έκτη έκδοση, στις 26, 27 και 28 Ιανουαρίου 2022, διαδικτυακά.