Το κέντρο ερευνών Ρίζες διοργανώνει έναν κύκλο 5 βιωματικών σεμιναρίων για θετούς/ ανάδοχους γονείς, υποψήφιους ή μη. Τα σεμινάρια στοχεύουν στην διευκόλυνση της ζωής των θετών/ ανάδοχων παιδιών και των οικογενειών τους.

  1. Δημιουργώντας μια υγιή σχέση συναισθηματικού δεσμού με το θετό/ανάδοχο παιδί. 
  2. Μεγαλώνοντας το τραυματισμένο παιδί- Το τραύμα και οι επιπτώσεις του.
  3. Ανοίγουμε δρόμους επικοινωνίας, οριοθετούμε και δημιουργούμε σχέση εμπιστοσύνης με το θετό/ανάδοχο παιδί. 
  4. Παιδική σεξουαλικότητα και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
  5. Διαφορετικότητα, bullying και υγιής κοινωνικοποίηση στα θετά ανάδοχα παιδιά.

Για πληροφορίες παρακαλώ στο moiraroots@gmail.com

Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑμΚΕ,

Οδεμησίου 34 και Φορμίωνος, Βύρωνας

 

Με εκτίμηση,

ΜαριλούΧατζησκουλή, 

Σύμβουλος ψυχικής υγείας- Ψυχοθεραπεύτρια

Κοινωνική ανθρωπολόγος

Συντονίστρια στον τομέα της εναλλακτικής φροντίδας του Κέντρου Ερευνών Ρίζες ΑμΚΕ