Αγαπητή Τατιάνα, αγαπημένη Μαίρη
Εκ μέρους του Eurochild θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εξαιρετική & πολύ διορατική παρουσίασή σας που κάνατε στο εργαστήριο Eurochild «A way forward to family-based care for child». Ήταν πολύ εμπνευσμένο, υπογραμμίσατε όλα τα βασικά σημεία σε σχέση με την αποϊδρυματοποίηση όπως αλλαγές στάσεων και συνεχής ανάγκη ευαισθητοποίησης και παροχής κατάρτισης και υποστήριξης στους κοινωνικούς λειτουργούς και ενδιαφερόμενους ανάδοχους/υιοθεσίες
 Επιπλέον, η δουλειά σας με αυτούς που εγκαταλείπουν τη φροντίδα έφερε άλλη μια σημαντική έμπνευση που αξίζει να μοιραστείτε με άλλους.
Έχουμε ήδη λάβει μια πολύ θετική ανατροφοδότηση από τα μέλη του Eurochild και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον, ενημερωτικό και επίκαιρο. Η εκδήλωση προσέλκυσε περίπου 40 άτομα (με 73 προηγούμενες εγγραφές).
Τα αποτελέσματα από αυτό το εργαστήριο συμπεριλαμβανομένης της ηχογράφησης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Eurochild και θα το κοινοποιήσουμε όλοι οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες.
Ευχαριστούμε Euroochild και Martin James Foundation.