Το 3o Διεθνές Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 στον φιλόξενο χώρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

 “ Η φωνή των Ενηλίκων Υιοθετημένων μετρά ” 

Τροποποίηση Νομοθεσίας, Ταυτότητα, Δικαίωμα στην Ιθαγένεια, Διεθνείς πρακτικές.

Το Συνέδριο θα αναδείξει θέματα που εμπίπτουν σε νομικά θέματα που εμπλέκονται με τα διεθνή δικαιώματα της υιοθεσίας. Οικογενειακά θέματα που επηρεάζουν το συμφέρον του παιδιού και την ευημερία των ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων. Επιστήμονες, Ερευνητές, Ειδικοί από το χώρο της Δικαιοσύνης, Κοινωνικοί λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι και άλλοι Ακαδημαϊκοί που ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των υιοθετημένων.

Καλούμε τους Ελληνικής καταγωγής Ενήλικες Υιοθετημένους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τα αιτήματά τους και το δικαίωμα σε θέματα ιθαγένειας. Ενήλικες υιοθετημένοι από άλλες χώρες είναι ευπρόσδεκτοι.

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε εισήγηση, παρακαλώ ετοιμάστε την περίληψη της εισήγησής σας και στείλετε την σε μορφή docx file format μέχρι τις 30 Ιουλίου, 2023 καθώς και κάποιο σύντομο βιογραφικό.

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων θα κατατεθούν στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο moiraroots@gmail.com, kmateri.roots@gmail.com

Παραδείγματα θεματικών

• Η Υιοθεσία και Αναζήτηση Ριζών ως θεμελιώδες δικαίωμα.

• Νομοθεσία της Υιοθεσίας, στήριξη και πολιτικές που αφορούν την Αναζήτηση Ριζών.

• Νόμιμη εκπροσώπηση των Υιοθετημένων για θέματα αναζήτησης.

• Οι επιπτώσεις της μη συνεργασίας των ενηλίκων υιοθετημένων με το δημόσιο και τα αρχεία.

• Διαχείριση της μη πληροφόρησης και ψυχολογικές επιπτώσεις άρνησης για την αναζήτηση.

• Οικογενειακή διαμεσολάβηση και άλλες επεμβάσεις μετά τον αποχωρισμό λόγω υιοθεσίας.

• Υπεράσπιση δικαιωμάτων που αφορούν στην Ιθαγένεια.

• Ανάπτυξη και εκτέλεση επιμορφωτικών προγραμμάτων βασισμένα στην εμπειρία για νομικούς και επαγγελματίες που εμπλέκονται με την οικογένεια.

• Αποτελεσματικές στρατηγικές για έρευνα και τεχνικές για εξέταση DNA.