Συνέδρια

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα συνέδρια και τις ημερίδες στις οποίες έχουμε συμμετάσχει με εισηγήσεις μας.

Βασικός μας στόχος, η ενίσχυση της φωνής των υιοθετημένων ατόμων, και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποϊδρυματοποίηση του συστήματος παιδικής προστασίας

Πηγή : Eurochild

Re:think bridges –

“Ο ρόλος των οργανώσεων της ΚτΠ στην ενσωμάτωση των ανήλικων προσφύγων και των φροντιστών τους στην Ευρώπη”

10-11 Ιανουαρίου 2024, Βουκουρέστι, Ρουμανία

Το διεθνές συνέδριο “Re:think bridges” συνδιοργανώθηκε από την Federation of Non-Governmental Organisations for Children (FONPC), σε συνεργασία με το CARE France, το  International Council of Voluntary Agencies, και το Eurochild.

Το Κ.Ε. Ρίζες εκπροσώπησε η Αλεξάνδρα Στουραΐτη με την εισήγησή της “Η Επανορθωτική Δικαιοσύνη και οι πρακτικές της ως γέφυρα μεταξύ προσφύγων και ντόπιων: μια συστημική προσέγγιση”.

Περισσότερες πληροφορίες : https://www.eurochild.org/rethink-bridges

“Η φωνή των ενήλικων υιοθετημενων μετρά”

29-30 Σεπτεμβρίου 2023, Αθήνα, Ελλάδα

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Κ.Ε. Ρίζες και έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο Παστέρ, εστίασε σε θέματα όπως η ταυτότητα, το δικαίωμα στην ιθαγένεια, νομικά ζητήματα των διεθνών υιοθεσιών, διεθνείς καλές πρακτικές (επανορθωτική δικαιοσύνη) και άλλα.

Ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εμπειρογνώμονες από το χώρο της Δικαιοσύνης, της Κοινωνικής Εργασίας, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, καθώς και ειδικοί μέσω της εμπειρίας, παρουσίασαν την εργασία τους κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο των παρουσιάσεων στα Ελληνικά παρακάτω, καθώς και περισσότερα βίντεο στα Αγγλικά, στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.

Διεθνές Συνέδριο για Παιδιά και Νέους – “New social issues of childhood – the child at the centre of the debate”

Webinar, 26 Ιανουαρίου 2022

Το Κ.Ε.Ρίζες συμμετείχε στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για Παιδιά και Νέους, το οποίο είχε ως στόχο την προώθηση ενός ανοιχτού διαλόγου για θέματα παιδικής και εφηβικής ηλικίας μέσω της διασταύρωσης διεπιστημονικών προοπτικών και διαφοροποιημένων εμπειριών στην περιοχή. Με βάση μια συμμετοχική προσέγγιση, στην οποία το κοινό μπορεί και πρέπει να συμμετέχει στη συζήτηση, η ICCA επιδιώκει να προωθήσει τη διασύνδεση της γνώσης και της εξειδίκευσης στους πλέον διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται με το θέμα, φέρνοντας σε επαφή ερευνητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικούς κλάδους και επαγγελματικούς χώρους, όπως, μεταξύ άλλων, η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία, η Παιδιατρική, η Εκπαίδευση, η Κοινωνική Εργασία, η Διατροφή, οι Τέχνες και ο Αθλητισμός.

Πέντε επιτυχημένες εκδόσεις εκπλήρωσαν το στόχο της επιβεβαίωσης της ICCA ως χώρου ανταλλαγής γνώσεων και πολλαπλών εμπειριών σε σχέση με το κύριο υπό συζήτηση θέμα «Νέα κοινωνικά ζητήματα της παιδικής ηλικίας – το παιδί στο επίκεντρο της συζήτησης», καθώς περίπου 500 συμμετέχοντες ανά έκδοση, από όλο τον κόσμο, συνέβαλαν στην επιτυχία αυτού του έργου.

Περισσότερα για το συνέδριο : icca.eventqualia

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας – «Αυτονομία και Προστασία: η Διττή Διάσταση της Προνοιακής Παρέμβασης»

18 και 19 Οκτωβρίου 2021 – Ηράκλειο, Ελλάδα

Το Κ.Ε.Ρίζες συμμετείχε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Επί Αρωγή, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, με θέμα: «Αυτονομία και Προστασία: η Διττή Διάσταση της Προνοιακής Παρέμβασης» το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου.

Η Μαίρη Θεοδωροπούλου παρουσίασε το “Child Guarantee- European Guarantee for Children. Τι είναι και σε τι στοχεύει”.

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, η επικαιροποίηση επιστημονικών πρακτικών και η ανάδειξη των κρατικών παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον ευάλωτο πληθυσμό, σε τομείς όπως η αποϊδρυματοποίηση, η υιοθεσία και αναδοχή, η παιδική προστασία, η προστασία των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

Σύνδεσμοι για τις 2 ημέρες του Συνεδρίου
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 : https://youtube.3PUNhi_OT8A

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 : https://youtube.ORJs57NyCbk

Ανοίγοντας δρόμους για τα Παιδιά της Ευρώπης

25-26 Μαΐου 2017, Μαραθώνας, Ελλάδα

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Κ.Ε. Ρίζες έλαβε χώρα στον Μαραθώνα με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό.

Η καμπάνια «Ανοίγοντας δρόμους για τα Παιδιά της Ευρώπης» προτείνει στην Ελληνική Κυβέρνηση τις ακόλουθες δράσεις ως συνέχεια του συνεδρίου:

• Υιοθέτηση στρατηγικής αποϊδρυματοποίησης ακολουθούμενη από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα δίνει προτεραιότητα στην αποϊδρυματοποίηση παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών, καθώς και στην τοποθέτησή τους σε εναλλακτική οικογενειακή φροντίδα.
• Η στρατηγική και το σχέδιο δράσης θα πρέπει να προβλέπουν την ανάπτυξη υπηρεσιών στην κοινότητα που θα προσφέρουν υποστήριξη στις οικογένειες και τα παιδιά, ώστε να αποφευχθεί η ιδρυματοποίηση των παιδιών και ο αποχωρισμός τους από τους γονείς.

• Κατάργηση της ιδρυματικής φροντίδας και ανάπτυξη ποιοτικών εναλλακτικών λύσεων για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία.

• Εισαγωγή προτύπων ποιότητας βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων κατευθυντήριων γραμμών για την παιδική προστασία για ιδρυματική και εναλλακτική φροντίδα.
• Η υποστήριξη των παιδιών και των νέων που βγαίνουν από το σύστημα και μεταβαίνουν σε ανεξάρτητη διαβίωση.
• Η συμμετοχή των παιδιών θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα κάθε διαδικασίας λήψης αποφασης που τα αφορά

Αλεξάνδρα Στουραΐτη – 3o Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά»

Εισήγηση Κας Θεωδοροπούλου και Κας Φραγκιαδάκη

Έναρξη 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά»

Έναρξη 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά»

Panagiotis Pentaris – 3o Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά» Μέρος 1ο

Panagiotis Pentaris – 3o Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά» Μέρος 2ο

Νίκος Τριμικλινιώτης – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά»

Βασίλης Ιωακειμίδης – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά»

Κωνσταντίνα Σκλάβου – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά»

Αίγλη Μπρούσκου – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά» Μέρος 1ο

Αίγλη Μπρούσκου – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά» Μέρος 2ο

Βασίλης Σωτηρόπουλος – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά»

Ουλή Αικατερίνη – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά»

Γιώτα Μάνθου – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά» Μέρος 1o

Γιώτα Μάνθου – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά» Μέρος 2ο

Εμμανουέλα Αναστασάκη – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά»

Μαρία Φραγκιουδάκη – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά» Μέρος 1ο

Μαρία Φραγκιουδάκη – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά» Μέρος 2ο

Ελπίδα Χοχλιούρου – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά»

Ευανθία Χαλκίδου – 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά»

Robyn Zalewa «Προσωπική Ιστορία» 1ο Μέρος

Robyn Zalewa «Προσωπική Ιστορία» 2ο Μέρος

Λήξη 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά»