Το Κέντρο Ερευνών Ρίζες διοργανώνει έναν κύκλο 5 βιωματικών επιμορφωτικών σεμιναρίων για θετούς/ ανάδοχους γονείς, υποψήφιους ή μη. Η επιμόρφωση στοχεύει στην διευκόλυνση της ζωής των θετών/ ανάδοχων παιδιών και των οικογενειών τους.

  1. Δημιουργώντας μια υγιή σχέση συναισθηματικού δεσμού με το θετό/ανάδοχο παιδί. 
  2. Μεγαλώνοντας το τραυματισμένο παιδί- Το τραύμα και οι επιπτώσεις του.
  3. Ανοίγουμε δρόμους επικοινωνίας, οριοθετούμε και δημιουργούμε σχέση εμπιστοσύνης με το θετό/ανάδοχο παιδί. 
  4. Παιδική σεξουαλικότητα και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
  5. Διαφορετικότητα, bullying και υγιής κοινωνικοποίηση στα θετά ανάδοχα παιδιά.

 Για πληροφορίες παρακαλώ στο moiraroots@gmail.com

Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑμΚΕ,

Οδεμησίου 34 και Φορμίωνος, Βύρωνας