Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο επηρεάζεται καθημερινά από τις πολιτικές, την νομοθεσία και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμβαλλόμενα μέρη στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και έχουν ξεκάθαρη υποχρέωση να προωθούν, να προστατεύουν και να εφαρμόζουν τα δικαιώματα κάθε παιδιού που ζει στην επικράτειά τους.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών ως ρητό στόχο των εσωτερικών και εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απαιτεί το καλύτερο συμφέρον του παιδιού να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη σε όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι καιρός να μεταφράσουμε αυτές τις δεσμεύσεις σε ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των παιδιών.

Δείτε Περισσότερα