Το Κ.Ε. Ρίζες είναι πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Επανορθωτικής Δικαιοσύνης (EFRJ). Πιστεύοντας σε μια επανορθωτική και μεταμορφωτική αντιμετώπιση του συστήματος παιδικής προστασίας, είμαστε η πρώτη οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών της Ελλάδας που εγκρίθηκε ως μέλος του Φόρουμ, ενώ με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Κ.Ε.

Ρίζες θα συνδιοργανώνει το διεθνές Σεμινάριο του Φόρουμ στην Αθήνα τον Μάιο του 2025.