Τα μέλη του Eurochild, από Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία & Ισπανία συγκλήθηκαν μαζί για να εργαστούν πάνω σε βασικές συστάσεις σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης & εφαρμογής Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

 

Για να δείτε την έκθεση της Ελλάδας, πατήστε το ακόλουθο σύνδεσμο, Eurochild Child Guarantee Report Greece